Wójt Gminy Mieleszyn publikuje ogłoszenie o przetargu pn.:

 

„Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy Gminy Mieleszyn w okresie od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.”

Link do postępowania na platformie miniportal.uzp.gov.pl:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d73cae65-0a07-46d0-b576-d94c2432caec

 

Identyfikator postępowania: d73cae65-0a07-46d0-b576-d94c2432caec

 

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00158567/01

Do pobrania:

 Ogłoszenie BZP

Swz

Załączniki

Projekt umowy

 

Instrukcja użytkownika miniportal:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf

Najczęściej zadawane pytania miniportal:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje