W sprawie:
nieudzielenia Wójtowi Gminy Mieleszyn wotum zaufania

Data uchwały:
2021-06-25

Numer uchwały:
XXI/161/2021

Podjęta przez:
Rada Gminy Mieleszyn

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia