W sprawie:
udzielenia planowanej pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu

Data uchwały:
2021-04-30

Numer uchwały:
XX/144/2021

Podjęta przez:
Rada Gminy Mieleszyn

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia