W sprawie:
przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Mieleszyn na lata 2021-2025”

Data uchwały:
2021-02-19

Numer uchwały:
XVIII/130/2021

Podjęta przez:
Rada Gminy Mieleszyn

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia