Petycja sołectwa Dębłowo przekazana Wójtowi Gminy przez Radę Gminy Mieleszyn w dniu 6 10 2020 r.