Zamknij okno Drukuj dokument

Unieważnienie przetargu "Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mielno, gmina Mieleszyn"

IP.271.7.2019                                       Mieleszyn, dnia 9.10.2019 r.

 

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Unieważniam niniejszym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mielno, gmina Mieleszyn"

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.   Zamawiający nie mógł zwiększyć kwoty, którą przeznaczył na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.  

          Z uwagi na powyższe, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

 

                Wójt Gminy Mieleszyn

                    /-/ Artur Hańczak

 

Załączniki

unieważnienie (480.2kB)    

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Adamska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Adamska
Data wprowadzenia:2019-10-09 11:14:38
Opublikował:Agnieszka Adamska
Data publikacji:2019-10-09 11:17:51
Ostatnia zmiana:2019-10-09 12:35:47
Ilość wyświetleń:146