Zamknij okno Drukuj dokument

Projekt programu współpracy gminy Mieleszyn z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

WÓJT GMINY MIELESZYN

PRZEDSTAWIA DO KONSULTACJI

Projekt uchwały Rady Gminy Mieleszyn w sprawie programu współpracy gminy Mieleszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020

 

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie

do dnia 15 października 2019 r.:

 

·      pisemnie na adres: Urząd Gminy w Mieleszynie Mieleszyn 23 62-212 Mieleszyn z dopiskiem opinia lub uwaga do programu współpracy na rok 2020, w przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Sekretariatu Urzędu Gminy w Mieleszynie, a nie data stempla pocztowego.

·      pocztą elektroniczną na adres: gmina@mieleszyn.pl

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 7 października 2019 r.

Termin zakończenia konsultacji: 15 października 2019 r.

 

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Mieleszyn.

 

Projekt program współpracy na 2020 rok oraz formularz dostępny na stronie BIP

oraz w pokoju numer 6.

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Wójt Gminy Mieleszyn

                                                                                                   /-/ Artur Hańczak

Załączniki

ogłoszenie o konsultacjach (150.8kB)    
program wsp na 2020 (197.2kB)    
formularz (91.8kB)    

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Adamska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Adamska
Data wprowadzenia:2019-10-08 08:10:36
Opublikował:Agnieszka Adamska
Data publikacji:2019-10-08 08:12:09
Ostatnia zmiana:2019-10-08 08:12:13
Ilość wyświetleń:138