Zamknij okno Drukuj dokument

Zawiadomienie o uznaniu strony postępowania

Wójt Gminy

62-212 Mieleszyn

Mieleszyn, 30 kwietnia 2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28, art. 29 oraz art. 142 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 29, a , także art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2018 r. poz. 2081), uznaje się za stronę postępowania administracyjnego Gminę Kłecko z siedzibą w Kłecku, ul. Dworcowa 14 w prowadzonym postępowaniu administracyjnym znak sprawy: 6220.5.2015 zmierzającym do wydania decyzji     o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu oraz ujęcia wód podziemnych na działce nr ew. 98 w miejscowości Karniszewo, gmina Mieleszyn, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie.    

 

Wójt Gminy

Mieleszyn

/-/ Artur Hańczak

 

Załączniki

Zawiadomienie o uznaniu za stronę post (114.2kB)    

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Adamska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Adamska
Data wprowadzenia:2019-05-07 11:20:05
Opublikował:Agnieszka Adamska
Data publikacji:2019-05-07 11:21:08
Ostatnia zmiana:2019-05-07 11:21:30
Ilość wyświetleń:147