Zamknij okno Drukuj dokument

Projekt programu współpracy gminy mieleszyn z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

WÓJT GMINY MIELESZYN

PRZEDSTAWIA DO KONSULTACJI

Projekt uchwały Rady Gminy Mieleszyn w sprawie programu współpracy gminy Mieleszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019

 

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie

do dnia 21 listopada 2018 r.:

 

·      pisemnie na adres: Urząd Gminy w Mieleszynie Mieleszyn 23 62-212 Mieleszyn z dopiskiem opinia lub uwaga do programu współpracy na rok 2019, w przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Sekretariatu Urzędu Gminy w Mieleszynie, a nie data stempla pocztowego.

·      pocztą elektroniczną na adres: gmina@mieleszyn.pl

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 14 listopada 2018 r.

Termin zakończenia konsultacji: 21 listopada 2018 r.

 

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Mieleszyn.

 

Projekt program współpracy na 2019 rok oraz formularz dostępny na stronie BIP

oraz w pokoju numer 6.

 

 

 

 Wójt Gminy Mieleszyn

/-/ Janusz Kamiński

 

 

Załączniki

formularz (92.7kB)    
Uchwała.Projekt.2018-11-14 (389.6kB)    

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Adamska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Adamska
Data wprowadzenia:2018-11-14 10:35:41
Opublikował:Agnieszka Adamska
Data publikacji:2018-11-14 10:37:30
Ostatnia zmiana:2018-11-14 10:37:45
Ilość wyświetleń:102