Zamknij okno Drukuj dokument

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINYCH NA TERENIE GMINY MIELESZYN - ZIMA 2018/2019

Zamawiający:
Gmina Mieleszyn

Tytuł przetargu:
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINYCH NA TERENIE GMINY MIELESZYN - ZIMA 2018/2019

CPV:
90620000-9 i 90630000-2

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Mieleszyn w sezonie zimowym 2016/2017, polegające na usuwaniu śniegu i walce z gołoledzią poprzez posypywanie dróg mieszaniną piasku z solą. Do odśnieżania dróg należy stosować odpowiedni sprzęt, gwarantujący solidne usunięcie śniegu. Sprzęt powinien być wyposażony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Operator sprzętu powinien posiadać odpowiednie uprawnienia tj. wymaganą kategorię prawa jazdy. Odśnieżanie dróg nie powinno utrudniać ruchu pojazdów. Mieszaninę piasku z solą zapewnia Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dołożenia dodatkowych dróg do odśnieżania bez konieczności zmiany umowy. Każdorazowe odśnieżanie lub posypywanie mieszaniną piasku z solą winno nastąpić po interwencji pracownika Urzędu Gminy. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia wykazu wykonanych usług, który będzie podstawą do wystawienia faktur. W wykazie należy wpisać nazwy dróg, godzinę rozpoczęcia i zakończenia prac przy zimowym utrzymaniu, ilość km posypanych i odśnieżonych oraz rodzaj sprzętu pracującego przy utrzymaniu. Łączna długość utrzymania dróg wynosi ok. 45 km.

Termin realizacji:
data rozpoczęcia: 2018-11-10 i zakończenia: 2019-04-15

Osoba odpowiedzialna:
Maria Fik

Miejsce składania ofert:
Urzad Gminy Mieleszyn
Mieleszyn 23
62-212 Mieleszyn
Sekretariat


Oferty można składać do:
2018-11-06 godz: 09:30

Otwarcie ofert:
2018-11-06 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Gmina Mieleszyn
Mieleszyn 23
62-212 Mieleszyn,
Pok. nr 7


Kryteria wyboru:
Kryterium cena -60 %
Kryterium czas rozpoczęcia akcji - 40 %


Wadium:
Nie

Uwagi:
siwz w załączeniu

Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie (252.5kB)    
Formularz oferty (99kB)    
Oświadczenie (118.4kB)    
Podatki i opłaty (72.6kB)    
Projekt umowy (162kB)    
Przynależność kapitałowa (131.5kB)    
Wykaz osób (135.2kB)    
Wykaz sprzętu (93.1kB)    
Wykaz usług (127kB)    
Zobowiązania innego podmiotu (100.2kB)    
Siwz (244.9kB)    

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Adamska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Adamska
Data wprowadzenia:2018-10-24 14:43:44
Opublikował:Agnieszka Adamska
Data publikacji:2018-10-24 14:54:26
Ostatnia zmiana:2018-10-24 14:54:39
Ilość wyświetleń:295