DANE STATYSTYCZNE GMINY MIELESZYN  na dzień 31.12.2017 

         POŁOŻENIE: Gmina Mieleszyn jest niewielką gminą położoną na północno  -  
                           wschodnich krańcach województwa wielkopolskiego. Najbliższe 
                           miasta to:Gniezno, Kłecko, Mieścisko, Rogowo i Janowiec 
                           Wlkp.    

             OBSZAR: Całkowita powierzchnia gminy to 99,24km2, w tym:
                           23,74 km2 - lasy,
                           66,75 km2 - użytki rolne,
                           8,75 km2 - pozostałe.

                LUDNOŚĆ: Stan ludności gminy - 4080
                           

   TRANSPORT I                                                   
   KOMUNIKACJA :
 Długość dróg gminnych szacuje się na 37 km są to:
                            - drogi podstawowe - 24 km,
                            - drogi dojazdowe - 13 km.
                           Szkielet ukadu drogowego gminy stanowią również drogi:
                            - krajowe międzyregionalne - ok.1500 m
                            - krajowe powiatowe - 53 km.

      OCHRONA                         
   ŚRODOWISKA :
  Pomniki przyrody: dęby - 9 sztuk, wiąz - 4 sztuki, klon, 
                          kasztanowiec, głaz narzutowy.
                          woda - jeziora: Mielno, Łopienno, Kłeckowskie, Dziadkowskie,
                                                Utrata, Zioło.
                          Oczyszczalnia Ścieków w Przysiece.
                          Kanalizacja: Przysieka, Popowo Ignacewo, Popowo Podleśne, Mieleszyn (łącznie 13 km)

         OŚWIATA : Szkoła Podstawowa w Mieleszynie,
                          Szkoła Podstawowa w Karniszewie,
                          Szkoła Podstawowa w Łopiennie,
                          Przedszkole Samorządowe w Mieleszynie.

          KULTURA:  Biblioteka Publiczna w Mieleszynie,
                          Biblioteka Publiczna w Łopiennie.
                          Świetlica Wiejska w Sokolnikach,
                          Świetlica Wiejska w Mielnie,
                          Świetlica Wiejska w Mieleszynie,
                          Świetlica Wiejska w Popowie Tomkowym,
                          Świetlica Wiejska w Dębłowie,
                          Świetlica Wiejska w Łopiennie,
                          Świetlica Wiejska w Świątnikach Małych
                          Świetlica Wiejska w Świątnikach Wielkich
 
     TURYSTYKA :  Pole namiotowe, kemping i kąpielisko - Borzątew.
                          Gospodarstwa agroturystyczne - Kowalewo, G. Amrozińska;
                                                                                Borzątew, M. Bilinski.