Misja Urzędu Gminy:

„Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz sprawna i efektywna realizacja zadań publicznych szansą na rozwój Gminy”


Adres Urzędu:

Urząd Gminy Mieleszyn 
  

Mieleszyn 23

62 - 212 Mieleszyn 

 tel.(061) 429 50 60 

fax. /061/ 429 50 73 


   adres e - mail:
gmina@mieleszyn.pl

adres strony:  www.mieleszyn.pl 

  

Godziny pracy Urzędu:

Pon.  8.00 - 16.00

 Wt. - Pt.   7.00 - 15.00 

 Numer konta Urzędu Gminy w Mieleszynie
     

Bank Spółdzielczy w Gnieźnie 

85 9065 0006 0080 0800 2088 0001

 

WYKAZ STANOWISK W URZĘDZIE GMINY MIELESZYN

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

NR. TEL.

ADRES E-MAIL

Artur Hańczak

Wójt

61-429-50-68

a.hanczak.mieleszyn@gmail.com

Agnieszka Skalska

Zastępca Wójta

61-429-50-71

inwestycje@mieleszyn.pl

Janusz Sztukowski

Sekretarz

61-429-50-64 / 604-099-539

sekretarz@mieleszyn.pl

Małgorzata Woźnica

Skarbnik

61-429-50-63 / 609-299-527

skarbnik@mieleszyn.pl

Referat finansów

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

NR. TEL.

ADRES E-MAIL

Krzysztof Szulc   

Kierownik referatu finansów

61-429-50-62 / 609-299-527

podatki@mieleszyn.pl

Aleksandra Mikuła

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

61-429-50-62 / 609-299-527

ksiegowosc@mieleszyn.pl

Weronika Kubicka

Podinspektor ds. księgowości podatkowej i windykacji podatków i opłat

61-429-50-62 / 609-299-527

windykacja@mieleszyn.pl

Referat gospodarki przestrzennej i inwestycji

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

NR. TEL.

ADRES E-MAIL

Agnieszka Skalska

Kierownik referatu gopodarki przestrzennej i inwestycji

61-429-50-71 / 609-299-793

inwestycje@mieleszyn.pl

Agnieszka Adamska

Inspektor ds. planowania przestrzennego, inwestycji i nieruchomości oraz projektów unijnych

61-429-50-71 / 609-299-793

inwestycje1@mieleszyn.pl

Katarzyna Siódmiak

Podinspektor ds. planowaniea przestrzennego, inwestycji i informacji publicznej

61-429-50-71 / 609-299-793

drogi@mieleszyn.pl

Samodzielne stanowiska pracy

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

NR. TEL.

ADRES E-MAIL

Jolanta Czechowska

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

61-429-50-65 / 722-323-241

usc@mieleszyn.pl

Karolina Piechocka

Referent ds. administracyjno - kancelaryjnych

61-429-50-60 / 609-299-084

gmina@mieleszyn.pl / sekretariat@mieleszyn.pl

Renata Kobrzyńska

Inspektor ds. obsługi Rady i spraw osobowych

61-429-50-70 / 609-299-593

kadry@mieleszyn.pl

Anna Arwońska

Podinpektor ds. rachuby płac

-

rachuba@mieleszyn.pl

Ewelina Bogajewska

Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa

61-429-50-68 / 609-299-469

rolnictwo@mieleszyn.pl

Ewa Nitka

Podinspektor ds. oświaty, kultury i sportu

61-429-50-68 / 609-299-469

oswiata@mieleszyn.pl

Magdalena Kaszak

Podinspektor ds. gospodarki odpadami

61-429-50-68 / 609-299-469

odpady@mieleszyn.pl