INFORMACJA

W Urzędzie Gminy Mieleszyn znajduje się 

INFOKIOSK

(w korytarzu przy głównym wejściu do budynku)

umożliwia on wgląd do informacji zamieszczanych na stronie www.mieleszyn.pl oraz BIP Urzędu

a w szczególności do aktów prawa miejscowego Gminy Mieleszyn, Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Dziennika Urzędowego Woj. Wielkopolskiego.   

W pokojach  nr 5 (Biuro Rady) oraz 13 (Sekretariat) istnieje mozliwość pobrania aktów w formie elektronicznej oraz wydrukowania ich.