Ustawa z dnia 6 września 2002 roku o dostępie do informacji publicznej nakłada na administrację publiczną, w tym na nasz samorząd, obowiązek udostępniania informacji za pomocą poblikatora teleinformatycznego zwanego Biuletynem informacji Publicznej.

        Biuletyn ten został utworzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 roku w sprawie Biuletyni Informacji Publicznej i jest dostępny na stronie:

                           http://mieleszyn.nowoczesnagmina.pl


        Informacje publiczne dostępne na stronie i dotyczące naszej gminy zostały podzielone na 7 głównych karegorii:

  - Informacje ogólne
  - Organy
  - Gmina
  - Urząd Gminy
  - Prawo lokalne
  - Kontrole
  - Informacje

       W każdej  z tych kategorii znajdują się podkategorie, a w nich katalogii z udostępnionymi informacjami.
       
       Niektóre informacje i treści zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej rozszerzone są o dodatkowe informacje dostępne w formie załącznika. Wszystkie załączniki zapisane są w programie Acrobat Reader w  "pdf". Na stronie są dwie formy odczytania załącznika:

  1. Bezpośrednie odczytanie (ikona "zobacz")
  2. Zapisanie na dysku(ikona "pobierz")

       Biuletyn posiada również "wyszukiwarkę" kontekstową pozwalającą na dotarcie do szukanej informacji po podaniu wyrazu (lub zwrotu) wchodzący w skład szukanego tekstu.

       Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mieleszyn jest aktualnie tworzony i kolejne informacje będą wprowadzane systematycznie.
       Chętnie poznamy Państwa opinie na temat korzystania z informacji w nim zawartych - wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres redakcji:
   
               gmina@mieleszyn.pl ;