Wójt Gminy Mieleszyn publikuje ogłoszenie o zamówieniu pn.:

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P m. Przysieka – budowa chodnika

Link do postępowania na platformie https://miniportal.uzp.gov.pl :

 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4f9916ba-b92b-4ab2-ba3f-1d910beb0c06

Identyfikator postępowania: ocds-148610-9dc2609b-485e-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

 

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00274425/01 z dnia 18-11-2021

 

Do pobrania:

Ogłoszenie BZP

Swz

Załączniki

Dokumentacja projektowa

Projekt umowy

 

Instrukcja użytkownika miniportal:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf

Najczęściej zadawane pytania miniportal:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje