Protokół z XXI Sesji Rady Gminy Mieleszyn z dnia 25 czerwca 2021 r.