W sprawie:
przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mieleszyn na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”

Data uchwały:
2021-09-29

Numer uchwały:
XXII/166/2021

Podjęta przez:
Rada Gminy Mieleszyn

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia