W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieleszyn

Data uchwały:
2021-09-29

Numer uchwały:
XXII/162/2021

Podjęta przez:
Rada Gminy Mieleszyn

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia