Informacja o wyborze oferty na „Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy Gminy Mieleszyn w okresie od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.”