Zarządzenie Wójta Nr 57 w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieleszynie