Zarządzenie Wójta Gminy Mieleszyn nr 42/2021 z dnia 22 lipca 2021 r.