Wójt Gminy Mieleszyn publikuje ogłoszenie o przetargu pn.:

„Realizacja usług przewozowych uczniów dowożonych do placówek szkolnych i przedszkola na terenie Gminy Mieleszyn wraz z zapewnieniem opieki nad nimi w trakcie przewozu w terminie od 1 września 2021 roku do końca roku szkolnego tj. do 24 czerwca 2022 r.”

Link do postępowania na platformie miniportal.uzp.gov.pl:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/38dfdc51-f856-4e26-a300-d905cd51ad6c

 

Identyfikator postępowania: ocds-148610-3a01d356-df14-11eb-b885-f28f91688073

 

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00107247/01

Do pobrania:

Ogłoszenie BZP

Swz

Załączniki edytowalne

Projekt umowy

 

Instrukcja użytkownika miniportal:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf

Najczęściej zadawane pytania miniportal:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje