Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mieleszyn w dniu 23.02.2021 r.