Informacja o posiedzeniu komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Porządku Publicznego w dniu  25 02 2021