Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Budowa gazociagu średniego cisnienia w miejscowości Karniszewo gm. mieleszyn

Zamawiający:
Gmina Mieleszyn

Tytuł przetargu:
Budowa gazociągu średniego ciśnienia
w miejscowości Karniszewo gm. Mieleszyn


CPV:
45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1.Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pn.: "Budowa gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Karniszewo gm. Mieleszyn". Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie robót budowanych polegających na budowie gazociągu średniego ciśnienia z rur PE 100 SDR 11; 17,6 o średnicy:
dn 63 - 1.139,50 mb,
dn 90 - 274,00 mb,
zlokalizowany na terenie miejscowości Karniszewo gmina Mieleszyn, działki nr 1, 163, 164, 60, 133, 154, 159, 185.
Razem 1.413,50 mb rurociągu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
Z uwagi na rozliczenie ryczałtowe, przy szacowaniu ceny Wykonawca winien uwzględnić wszelkie elementy procesu wykonawczego w tym: zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż., zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej, oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy, przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia, wykonanie operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót najpóźniej do dnia odbioru końcowego itd.

Przedmiary należy traktować wyłącznie jako ułatwienie a nie podstawę wyceny i rozliczenia robót - cena ryczałtowa.
Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania z Wykonawcą terminów rozpoczęcia prac poszczególnych etapów realizacji zamówienia.

UWAGA!
Jeżeli w dokumentacji, o której mowa wyżej zastosowano nazwy producentów lub inne nazwy własne, należy przyjąć, że służą one wyłącznie doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia a zamówienie należy wykonać z materiałów wskazanych w dokumentacji lub równoważnych (o parametrach nie gorszych)
(ewentualne roboty zamienne wynikłe w trakcie realizacji umowy muszą być uzgodnione z Zamawiającym, zasadność ich wykonania potwierdzona protokołem konieczności i kosztorysem zamiennym zaakceptowanym przez strony umowy, mogą to być jedynie zmiany, które ulepszają realizowane zamówienie, usprawniają proces budowy, nie mogą zmieniać zakresu zamówienia).
Użyte materiały i urządzenia winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty materiałowe do stosowania w budownictwie a także zapewniać sprawność eksploatacyjną.


Termin realizacji:
do 30.04.2020

Osoba odpowiedzialna:
Agnieszka Adamska

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Mieleszyn
Mieleszyn 23
62-212 Mieleszyn
SEKRETARIAT pok nr 13


Oferty można składać do:
2020-01-23 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-01-23 godz: 10:20

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Mieleszyn
Mieleszyn 23
62-212 Mieleszyn
pok nr 7


Kryteria wyboru:
cena - 60 %
okres gwarancji - 40%


Wadium:
zamawiajacy nie wymaga

Uwagi:
Ogłoszenie w BZP nr 500997-N-2020 z dnia 08-01-2020 r.
w załaczeniu siwz i załączniki


Firmy uczestniczące

Załączniki

ogłoszenie (215.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
specyfikacja gaz Karniszewo (683.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (176.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 (82.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2a - ośw dot przesłanek wykluczenia z postęp (157.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3 (118kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3a (141.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 4 (98.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 5 - ośw o grupie kapitałowej (131.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 6 projekt umowy (329.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 zadania powierzone podwykonawcom (169.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 8 dokumentacja (23.9MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 9 - Klauzula informacyjna RODO (93.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznikiki do edycji (128.2kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Adamska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Adamska
Data wprowadzenia:2020-01-08 11:51:09
Opublikował:Agnieszka Adamska
Data publikacji:2020-01-08 11:57:50
Ostatnia zmiana:2020-01-20 09:56:56
Ilość wyświetleń:268

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij