Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

zarządzenia nr 7/2019 wójta Gminy Mieleszyn w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Świątniki Wielkie stanowiącej własność Gminy Mieleszyn

ZARZĄDZENIE NR 7/2019

WÓJTA GMINY MIELESZYN

z dnia 6 marca 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż

nieruchomości położonej w miejscowości Świątniki Wielkie

stanowiącej własność Gminy Mieleszyn

 

 

             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.), art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.), uchwały Nr XVII/126/2013 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3476) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zgodnie
z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.  Ustalam termin przeprowadzenia przetargu, o którym mowa w § 1 na dzień
8 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu  Gminy w Mieleszynie – sala obrad, pokój nr 7.

 

§ 3. Warunki  przetargu tj. cena wywoławcza, wadium, godzina przetargu – określa załącznik do niniejszego zarządzenia:

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 3 kwietnia 2019 r. na konto Urzędu Gminy
w Mieleszynie Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Oddział Mieleszyn nr  58 9065 0006 0080 0800 2088 0002, z takim wyprzedzeniem, aby w tym dniu znajdowało się na tym koncie. Osoby, które nie wpłacą w w/w terminie wadium nie będą dopuszczone przez komisję przetargową do przetargu.

 

§ 4. Ogłoszenie o przetargu, o którym mowa w § 1 z uwzględnieniem postanowień § 2 - 3 niniejszego zarządzenia podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mieleszynie przez okres 30 dni, na wiejskich tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Mieleszyn, na stronach internetowych urzędu.

 

§ 5. Ustalam treść ogłoszenia o przetargu w brzmieniu jak w załączeniu do niniejszego zarządzenia.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  Załącznik do Zarządzenia Nr  7/2019

Wójta Gminy Mieleszyn

z dnia 6 marca 2019 r.

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieleszyn przeznaczonych do sprzedaży

 

Lp

Miejscowość, Nr działki, Nr Kw, Pow. działki w ha

godzina

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza

(do ceny należy doliczyć podatek VAT)

Obciążenia

Wadium

1

Świątniki Wielkie 64/3,  KW PO1G/00035056/6,

556 m2

1000

Przedmiotowa nieruchomość położona jest we wsi Świątniki Wielkie

Działka nr 64/3 leży na obszarze nieobjętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieleszyn. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieleszyn działka nr 64/3 określona jest jako „M” – teren mieszanej zabudowy wiejskiej.

35.000,00 zł

Bez obciążeń

3.500,00 zł

 

Przetarg odbędzie się 8 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Mieleszynie, Mieleszyn 23, pok. nr 7 o godzinie podanej w tabeli.

Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać przy sobie dowód osobisty i dowód wpłaty wadium. Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem              w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 3 kwietnia 2019 r. na konto Urzędu Gminy w Mieleszynie Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Oddział Mieleszyn nr  58 90650006 0080 0800 2088 0002, z takim wyprzedzeniem, aby w tym dniu znajdowało się na tym koncie. Osoby, które nie wpłacą w w/w terminie wadium nie będą dopuszczone przez komisję przetargową do przetargu.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zakończonym przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od zamknięcia przetargu.

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. 

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Bliższych informacji o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Mieleszynie pokój nr 3 w godz. 800 – 1500, tel. (061) 429 50 68, 429 50 60. 

 

Załączniki

zarządzenie 7 2019 (692kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Adamska
Data utworzenia:2019-03-06 13:50:18
Wprowadził do systemu:Agnieszka Adamska
Data wprowadzenia:2019-03-06 13:43:17
Opublikował:Agnieszka Adamska
Data publikacji:2019-03-06 13:49:28
Ostatnia zmiana:2019-03-07 13:50:43
Ilość wyświetleń:85
Urzad Gminy Mieleszyn
23, 62 -212 Mieleszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij