Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Informacja o pełnionych funkcjach w Obwodowych Komisjach Wyborczych

INFORMACJA

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DS. PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W OBWODZIE Nr 1 W MIELESZYNIE

z dnia 8 października 2018 r.

 

Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosownia w obwodzie Nr 1w Mieleszynie:

 

 

Przewodniczący

 

Sylwia Barbara Spychała

zam. Mieleszyn

 

Zastępca Przewodniczącego

 

Małgorzata Lisiecka

zam. Łopienno

 

Członkowie:

 

Agata Alamenciak

zam. Dalki

Olga Hajkowska

zam. Łopienno

Agata Kozłowska

zam. Świątniki Wielkie

Karolina Agata Macioszek

zam. Świątniki Małe

Lidia Mościcka

zam. Łopienno

Krystian Nowak

zam. Dębłowo

Barbara Ewa Szymańska-Wasilew

zam. Mieleszyn

 

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 1 w Mieleszynie mieści się w Świetlicy Wiejskiej w Mieleszynie tel. 61-429-50-82.

 

 

                Przewodniczący

OKW ds.  przeprowadzenia głosowania

w obwodzie Nr 1 w Mieleszynie

 

     /-/ Sylwia Barbara Spychała

=============================================================================

INFORMACJA

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DS. PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W OBWODZIE Nr 2 W MIELNIE

z dnia 8 października 2018 r.

 

Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosownia w obwodzie Nr 2 w Mielnie:

 

 

Przewodniczący

 

Renata Ogórkiewicz

zam. Mieleszyn

 

Zastępca Przewodniczącego

 

Dorota Małgorzata Perlik

zam. Mielno

 

Członkowie:

 

Sylwia Adamczewska

zam. Dębłowo

Alicja Danuta Bereźnicka

zam. Mieleszyn

Kinga Maria Kniter

zam. Dziadkowo

Sylwia Pilecka

zam. Przysieka

Mateusz Skibiński

zam. Osiniec

Joanna Magdalena Stachowiak

zam. Kowalewo

Joanna Helena Sulej

zam. Łopienno

 

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 2 w Mielnie mieści się w Świetlicy Wiejskiej w Mieleszynie tel. 609-299-527.

 

 

                Przewodniczący

OKW ds.  przeprowadzenia głosowania

    w obwodzie Nr 2 w Mielnie

 

          /-/ Renata Ogórkiewicz

 

===================================================================================== 

INFORMACJA

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DS. PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W OBWODZIE Nr 3 W ŁOPIENNIE

z dnia 8 października 2018 r.

 

Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosownia  w obwodzie Nr 3                   w Łopiennie:

 

 

Przewodniczący

 

Elżbieta Wawrzyk

zam. Łopienno

 

Zastępca Przewodniczącego

 

Wioleta Mataczyńska

zam. Łopienno

 

Członkowie:

 

Lidia Ewa Koczorowska

zam. Świątniki Wielkie

Klaudia Mrówczyńska

zam. Dębłowo

Renata Ewa Mrówczyńska

zam. Dębłowo

Marzena Wiesława Nowak

zam. Kłodzin

Monika Anna Szulc

zam. Łopienno

Ewa Tokarz

zam. Pomarzany

Weronika Zięba

zam. Popowo Tomkowe

 

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 3 w Łopiennie mieści się w Szkole Podstawowej w Łopiennie tel. 61-429-50-88.

 

 

                Przewodniczący

OKW ds.  przeprowadzenia głosowania

w obwodzie Nr 3 w Łopiennie

 

          /-/ Elżbieta Wawrzyk

 

====================================================================

INFORMACJA

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DS. PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W OBWODZIE Nr 4 W KARNISZEWIE

z dnia 8 października 2018 r.

 

Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosownia w obwodzie Nr 4 w Karniszewie:

 

 

Przewodniczący

 

Sławomir Cezary Ciesielski

zam. Dębłowo

 

Zastępca Przewodniczącego

 

Paweł Piotr Szymański

zam. Świątniki Wielkie

 

Członkowie:

 

 

 

Anna Teresa Bartczak

zam. Karniszewo

Wioletta Jadwiga Kozłowska

zam. Dziadkowo

Daria Mikołajczak

zam. Mieleszyn

Kinga Skorupska

zam. Karniszewo

Barbara Sobota

zam. Gniezno

Julia Tokarz

zam. Pomarzany

Edyta Dorota Wit

zam. Michalcza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 4 w Karniszewie mieści się w Szkole Podstawowej w Karniszewie tel. 61-429-50-85.

                Przewodniczący

OKW ds.  przeprowadzenia głosowania

w obwodzie Nr 4 w Karniszewie

 

    /-/ Sławomir Cezary Ciesielski

 

 

=======================================================================

INFORMACJA

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DS. USTALENIA WYNIKÓW  GŁOSOWANIA W OBWODZIE Nr 1 W MIELESZYNIE

z dnia 8 października 2018 r.

 

Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosownia w obwodzie Nr 1              w Mieleszynie:

 

 

Przewodniczący

 

Katarzyna Warzocha

zam. Mieleszyn

 

Zastępca Przewodniczącego

 

Barbara Iwona Grunwald

zam. Karniszewo

 

Członkowie:

 

 

Alicja Barańska

zam. Mieleszyn

Marlena Magdalena Dąbrowska

zam. Świątniki Wielkie

Elżbieta Jastrzębska

zam. Dobiejewo

Stanisława Mazur

zam. Mieleszyn

Karolina Nowicka

zam. Popowo Tomkowe

Dorota Maria Ogórkiewicz

zam. Mieleszyn

Joanna Szymańska

zam. Popowo Tomkowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Nr 1 w Mieleszynie mieści się w Świetlicy Wiejskiej w Mieleszynie tel. 61-429-50-82.

                Przewodniczący

OKW ds.  ustalenia wyników głosowania

w obwodzie Nr 1 w Mieleszynie

 

          /-/ Katarzyna Warzocha

 

=======================================================================

INFORMACJA

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DS. USTALENIA WYNIKÓW  GŁOSOWANIA W OBWODZIE Nr 2 W MIELNIE

z dnia 8 października 2018 r.

 

Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosownia w obwodzie Nr 2               w Mielnie:

 

 

Przewodniczący

 

Joanna Perek

zam. Kowalewo

 

Zastępca Przewodniczącego

 

Aleksandra Krystyna Winiarska

zam. Mieleszyn

 

Członkowie:

 

 

Anna Maria Arwońska

zam. Gniezno

Adrian Czechowski

zam. Mieleszyn

Monika Barbara Kasprzyk

zam. Gniezno

Daria Macioszek

zam. Popowo Tomkowe

Agnieszka Justyna Malczewska

zam. Mielno

Anna Zapała

zam. Mielno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Nr 2 w Mielnie mieści się w Świetlicy Wiejskiej w Mielnie tel. 609-299-527.

 

 

                Przewodniczący

OKW ds.  ustalenia wyników głosowania

w obwodzie Nr 2 w Mielnie

 

               /-/ Joanna Perek

 

 

===================================================================

INFORMACJA

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DS. USTALENIA WYNIKÓW  GŁOSOWANIA W OBWODZIE Nr 3 W ŁOPIENNIEE

z dnia 8 października 2018 r.

 

Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosownia w obwodzie Nr 3                  w Łopiennie:

 

 

Przewodniczący

 

Natalia Wawrzyk

zam. Łopienno

 

Zastępca Przewodniczącego

 

Aleksandra Ewa Wasela       

zam. Łopienno

 

Członkowie:

 

 

Jolanta Ewa Adamczewska

zam. Dębłowo

Joanna Amborska

zam. Łopienno

Maria Małgorzata Chruściel

zam. Łopienno

Marta Katarzyna Kucharska

zam. Łopienno

Paulina Maria Mikuła

zam. Świątniki Wielkie

Krzysztof Mirosław Szulc

zam. Łopienno

Anna Wojtaś

zam. Łopienno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Nr 3 w Łopiennie mieści się w Szkole Podstawowej w Łopiennie tel. 61-429-50-88.

  

 

             Przewodniczący

OKW ds.  ustalenia wyników głosowania

w obwodzie Nr 3 w Łopiennie

 

          /-/ Natalia Wawrzyk

 

======================================================================================

INFORMACJA

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DS. USTALENIA WYNIKÓW  GŁOSOWANIA W OBWODZIE Nr 4 W KARNISZEWIE

z dnia 8 października 2018 r.

 

Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosownia w obwodzie Nr 4             w Karniszewie:

 

 

Przewodniczący

 

Jarosław Piotr  Nowicki

zam. Karniszewo

 

Zastępca Przewodniczącego

 

Zbigniew Szymański

zam. Świątniki Wielkie

 

Członkowie:

 

 

Kamil Dominik Janas

zam. Mieleszyn

Ewelina Anna Kapczyńska

zam. Bierzglin

Dawid Łukaszewski

zam. Dębłowo

Katarzyna Regina Macioszek

zam. Karniszewo

Wojciech Mikołajczak

zam. Mieleszyn

Anna Danuta Nowicka

zam. Karniszewo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania  w obwodzie Nr 4 w Karniszewie mieści się w Szkole Podstawowej w Karniszewie  tel. 61-429-50-85.

 

 

                Przewodniczący

OKW ds.  ustalenia wyników głosowania

w obwodzie Nr 4 w Karniszewie

 

        /-/ Jarosław Piotr  Nowicki

 

 

Załączniki

INFORMACJA o pełnionych funkcjach (175.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Adamska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Adamska
Data wprowadzenia:2018-10-11 14:18:18
Opublikował:Agnieszka Adamska
Data publikacji:2018-10-11 14:21:37
Ostatnia zmiana:2018-10-11 14:21:51
Ilość wyświetleń:238
Urzad Gminy Mieleszyn
23, 62 -212 Mieleszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij