Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Borzątew stanowiącej własność Gminy Mieleszyn

ZARZĄDZENIE NR 25/2018

WÓJTA GMINY MIELESZYN

z dnia 22 czerwca 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż

nieruchomości położonej w miejscowości Borzątew

stanowiącej własność Gminy Mieleszyn

 

 

             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.), art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.                                                                       o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.), uchwały Nr XVII/126/2013 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3476) zarządzam, co następuje:

 

            § 1. Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zgodnie
z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

            § 2.  Ustalam termin przeprowadzenia przetargu, o którym mowa w § 1 na dzień
24 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu  Gminy w Mieleszynie – sala obrad, pokój nr 7.

 

            § 3. Warunki  przetargu tj. cena wywoławcza, wadium, godzina przetargu – określa załącznik do niniejszego zarządzenia:

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 19 lipca 2018 r. na konto Urzędu Gminy w Mieleszynie Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Oddział Mieleszyn nr  58 9065 0006 0080 0800 2088 0002, z takim wyprzedzeniem, aby w tym dniu znajdowało się na tym koncie. Osoby, które nie wpłacą w w/w terminie wadium nie będą dopuszczone przez komisję przetargową do przetargu.

 

            § 4. Ogłoszenie o przetargu, o którym mowa w § 1 z uwzględnieniem postanowień
§ 2 - 3 niniejszego zarządzenia podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Mieleszynie przez okres 30 dni, na wiejskich tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Mieleszyn, na stronach internetowych urzędu.

 

            § 5. Ustalam treść ogłoszenia o przetargu w brzmieniu jak w załączeniu do niniejszego zarządzenia.

 

            § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 


Załącznik do Zarządzenia Nr  25/2018

Wójta Gminy Mieleszyn

z dnia 22 czerwca 2018 r.

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieleszyn przeznaczonych do sprzedaży

 

Lp

Miejscowość, Nr działki, Nr Kw, Pow. działki w ha

godzina

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza

(do ceny należy doliczyć podatek VAT)

Obciążenia

Wadium

1

Borzątew nr 27/20,  Kw PO1G/00030222/6, 974 m2

1000

Przedmiotowa nieruchomość położona jest we wsi Borzątew. Atrakcyjna lokalizacja nad jeziorem Kłeckim. Kształt działki regularny.

Działka nr 27/20 leży na obszarze objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieleszyn. Zgodnie z ustaleniami  planu powyższa działka określona jest jako Teren Zabudowy Mieszkalnej Letniskowej.

52.200,00 zł

Bez obciążeń

5.220,00 zł

 

Przetarg odbędzie się 24 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Mieleszynie, Mieleszyn 23, pok. nr 7 o godzinie podanej w tabeli.

Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać przy sobie dowód osobisty i dowód wpłaty wadium. Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem              w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 19 lipca 2018 r. na konto Urzędu Gminy w Mieleszynie Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Oddział Mieleszyn nr  58 90650006 0080 0800 2088 0002, z takim wyprzedzeniem, aby w tym dniu znajdowało się na tym koncie. Osoby, które nie wpłacą w w/w terminie wadium nie będą dopuszczone przez komisję przetargową do przetargu.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zakończonym przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od zamknięcia przetargu.

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. 

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Bliższych informacji o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Mieleszynie pokój nr 3 w godz. 800 – 1500, tel. (061) 429 50 68, 429 50 60. 

 

Załączniki

zarzadzenie 25-2018 ogłoszenie o przetargu (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarzadzenie 25-2018 ogłoszenie o przetargu (126.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Renata Kobrzyńska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata Kobrzyńska
Data wprowadzenia:2018-06-22 13:50:33
Opublikował:Renata Kobrzyńska
Data publikacji:2018-06-22 13:54:40
Ostatnia zmiana:2018-06-22 13:54:51
Ilość wyświetleń:157

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij