Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie Kierownika GOPS o naborze pracownika na stanowisko ASYSTENTA RODZINY

KIEROWNIK  GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  W MIELESZYNIE   

INFORMUJĘ IŻ POSZUKUJE PRACOWNIKA NA STANOWISKO

ASYSTENTA RODZINY   

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ MIELESZYNIE

Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Mieleszyn 95, 62-212 Mieleszyn

 Stanowisko:

Asystent rodziny 

Określenie stanowiska:

1.      umowa o pracę na czas określony od dnia 01-02-2018r,

2.      wymiar czasu pracy – pół etatu.

Wymagania niezbędne:

1.      wykształcenie stosownie do wymogów art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r, poz. 697 ze zm.),

2.      brak orzeczenia o  pozbawieniu władzy rodzicielskiej oraz  zawieszeniu lub ograniczeniu w jej wykonywaniu,

3.      wypełnianie obowiązków alimentacyjnych - w przypadku gdy taki obowiązek został orzeczony,

4.      brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5.      prawo jazdy kat. B i własny samochód.

 Wymagania dodatkowe :

1.      doświadczenie w pracy z dziećmi lub rodziną.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zadania asystenta rodziny określone w art. 15 i następne  ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r, poz. 697 ze zm.).

 Wymagane dokumenty:

1.      życiorys (CV),

2.      podanie o pracę ,

3.      kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,

4.      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5.      oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz  umyślne przestępstwo skarbowe,

6.      oświadczenie o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej oraz że władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,

7.      oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu wykonawczego,

8.      oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

 Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 31.01.2018r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieleszynie  lub przesłać pocztą na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Mieleszynie, Mieleszyn 95, 62-212 Mieleszyn, w zamkniętej kopercie  z dopiskiem: ,,Stanowisko asystenta rodziny”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 429 50 66 w godz. od 7.00 do 15.00 – informacji udziela Kierownik GOPS Mieleszyn Pani Dorota Perlik.

 Aplikacje, które wpłyną do GOPS po określonym wyżej terminie mogą pozostać bez rozpatrzenia.

Kierownik GOPS Mieleszyn zastrzega zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: podanie (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r., poz.902 ze zm. )”.

   

                                                                                                   Kierownik
                                                                             Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                 w Mieleszynie

Mieleszyn , dnia 02.01. 2018r.                                             Dorota Perlik  

 

Załączniki

ogłoszenie o asystencie rodziny 12-2017 (436kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Adamska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Adamska
Data wprowadzenia:2018-01-02 10:13:10
Opublikował:Agnieszka Adamska
Data publikacji:2018-01-02 10:15:02
Ostatnia zmiana:2018-01-02 10:15:12
Ilość wyświetleń:757
Urzad Gminy Mieleszyn
23, 62 -212 Mieleszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij