Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 33/2017

Wójta Gminy Mieleszyn

z dnia 4 października 2017 roku

 

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z poźn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. Sporządza się wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieleszyn przeznaczonej do sprzedaży w przetargu ustnym ograniczonym w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Cena wywoławcza dla nieruchomości stanowiącej działkę nr 176 na podstawie operatu szacunkowego opracowanego przez rzeczoznawcę majątkowego ustalam na kwotę 67.000,00 zł.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mieleszynie.

 

§ 3. Informacje o wywieszeniu przedmiotowego wykazu podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej Przemiany na Szlaku Piastowskim, a także na stronie internetowej Gminy Mieleszyn oraz Urzędu Gminy Mieleszyn.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Mieleszyn.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

 


 

Załącznik

do zarządzenia Nr 33/2017

Wójta Gminy Mieleszyn

z dnia 4 października 2017 roku

 

 

WYKAZ

 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieleszyn przeznaczonej do sprzedaży w przetargu ustnym ograniczonym, co do podmiotów mogących nabyć niżej wymienioną nieruchomość rolną

 

L.p.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza

 

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży i prawie pierwokupu na tle ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803, z 2016 r. poz. 585,1159)

Informacja o podmiotach mogących starać się o nabycie nieruchomości rolnych przeznaczonych niniejszym wykazem do sprzedaży – warunek udziału w przetargu

1

2

3

4

5

6

7

8

1

KW PO1G/

00040184/0

 

dz. nr 176

1,1200 ha

Nieruchomość rolna  niezabudowana położona w miejscowości Karniszewo Gmina Mieleszyn. Grunt orny klasa RIIIb

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

Zgodnie z ustaleniami Studium, działka określona jest jako RP- Tereny Gospodarki Rolnej.

 67.000,00 zł

Przeznaczenie do sprzedaży w przetargu ustnym ograniczonym

Nabywcami nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży wg niniejszego wykazu mogą być tylko  podmioty (osoby), o których mowa w art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803, z 2016 r. poz. 585, 1159.

 

Załączniki

wykaz nr 33 (134.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Adamska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Adamska
Data wprowadzenia:2017-10-04 13:57:14
Opublikował:Agnieszka Adamska
Data publikacji:2017-10-04 13:59:02
Ostatnia zmiana:2017-10-04 13:59:12
Ilość wyświetleń:182

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij