Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Podstawa prawna działania, kompetencje Wójta, Rady Gminy, Urzędu Gminy               Strukturę organizacyjną i kompetencje
Gminy określa Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz.U. z 2001r. Nr. 142 poz. 1591 z póź. zm.).Zgodnie z art. 2 i 3 Gmina posiada osobowość prawną oraz wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. O ustroju gminy stanowi jej statut, który podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Schemat organizacyjny Gminy i podstawowe akty prawa stanowione przez Gminę wskazują zakresy kompetencji Rady Gminy, Wójta i Urzędu Gminy, organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy określa statut gminy oraz Regulamin Organizacyjny.
Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym (określone w Rozdziale 2. Zgodnie z art. 7), zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy w szczególności: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, gminnych dróg, ulic, mostów, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, lokalnego transportu zbiorowego, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, a także edukacji publicznej.
Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy, którymi zgodnie z Rozdziałem 3 są: Rada Gminy, Wójt.
Działalność organów gminy jest jawna i obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut gminy.

Nadzór nad działalnością gminną wynika z przepisów Rozdziału 10 Ustawy o samorządzie gminnym. Wg art. 85 nadzór nad działalnością gminną sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem. Organami nadzoru są Prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - Regionalna Izba Obrachunkowa (art. 86). Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność gminną tylko w przypadkach określonych ustawami (art 87).

Załączniki

Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (147.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Agamska
Data wprowadzenia:2003-07-22 11:46:18
Opublikował:Agnieszka Agamska
Data publikacji:2003-07-23 08:12:41
Ostatnia zmiana:2003-07-25 08:25:52
Ilość wyświetleń:2118

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij