Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Karniszewo dz. 26

Zarządzenie Nr 45/2016

Wójta Gminy Mieleszyn

z dnia 2 listopada 2016 roku

 

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, z poźn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.1. Sporządza się wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieleszyn przeznaczonej do sprzedaży w przetargu ustnym ograniczonym w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Cena wywoławcza dla nieruchomości stanowiącej działkę nr 26 na podstawie operatu szacunkowego opracowanego przez rzeczoznawcę majątkowego ustalam na kwotę 181.000,00 zł

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mieleszynie.

 § 3. Informacje o wywieszeniu przedmiotowego wykazu podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej Przemiany na Szlaku Piastowskim, a także na stronie internetowej Gminy Mieleszyn oraz Urzędu Gminy Mieleszyn.

 § 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Mieleszyn.

 § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

 

 


Załącznik

do zarządzenia Nr 45/2016

Wójta Gminy Mieleszyn

z dnia 2 listopada 2016 roku

WYKAZ

 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieleszyn przeznaczonej do sprzedaży w przetargu ustnym ograniczonym, co do podmiotów mogących nabyć niżej wymienioną nieruchomość rolną

 

L.p.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza

 

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży i prawie pierwokupu na tle ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803, z 2016 r. poz. 585,1159)

Informacja o podmiotach mogących starać się o nabycie nieruchomości rolnych przeznaczonych niniejszym wykazem do sprzedaży – warunek udziału w przetargu

1

2

3

4

5

6

7

8

1

KW PO1G/00040188/8

 

dz. nr 26

3,2800 ha

Nieruchomość rolna niezabudowana położona w miejscowości Karniszewo Gmina Mieleszyn. Grunt orny klasa RIIIb – 0,5900 ha

RIVb – 2,6900 ha

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

Zgodnie z ustaleniami Studium, działka określona jest jako RP- Tereny Gospodarki Rolnej.

 181.000,00 zł

Przeznaczenie do sprzedaży w przetargu ustnym ograniczonym oraz przypadkach przysługującego prawa pierwokupu stosowane do postanowień w/w ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Nabywcami nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży wg niniejszego wykazu mogą być tylko  podmioty (osoby), o których mowa w art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803, z 2016 r. poz. 585, 1159.)

 

 

Załączniki

zarz 45 2016 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Adamska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Adamska
Data wprowadzenia:2016-11-02 14:27:46
Opublikował:Agnieszka Adamska
Data publikacji:2016-11-02 14:29:44
Ostatnia zmiana:2016-12-13 11:37:15
Ilość wyświetleń:458
Urzad Gminy Mieleszyn
23, 62 -212 Mieleszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij