Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Karniszewo dz. 176 i 218

Zarządzenie Nr 41/2016

Wójta Gminy Mieleszyn

z dnia 21 października 2016 roku

 

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, z poźn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. Sporządza się wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieleszyn przeznaczonych do sprzedaży w przetargu ustnym ograniczonym w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Ceny wywoławcze dla nieruchomości stanowiącej działkę nr 176 na podstawie operatu szacunkowego opracowanego przez rzeczoznawcę majątkowego ustalam na kwotę 67.000,00 zł, dla nieruchomości stanowiącej działkę nr 218 na kwotę 128.000,00 zł.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mieleszynie.

 

§ 3. Informacje o wywieszeniu przedmiotowego wykazu podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej Przemiany na Szlaku Piastowskim, a także na stronie internetowej Gminy Mieleszyn oraz Urzędu Gminy Mieleszyn.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Mieleszyn.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

 

  


 

Załącznik

do zarządzenia Nr 41/2016

Wójta Gminy Mieleszyn

z dnia 21 października 2016 roku

 

 

WYKAZ

 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieleszyn przeznaczonych do sprzedaży w przetargu ustnym ograniczonym, co do podmiotów mogących nabyć niżej wymienione nieruchomości rolne

 

L.p.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza

 

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży i prawie pierwokupu na tle ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803, z 2016 r. poz. 585,1159)

Informacja o podmiotach mogących starać się o nabycie nieruchomości rolnych przeznaczonych niniejszym wykazem do sprzedaży – warunek udziału w przetargu

1

2

3

4

5

6

7

8

1

KW PO1G/00040184/0

 

dz. nr 176

1,1200 ha

Nieruchomość rolna  niezabudowana położona w miejscowości Karniszewo Gmina Mieleszyn. Grunt orny klasa RIIIb

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

Zgodnie z ustaleniami Studium, działka określona jest jako RP- Tereny Gospodarki Rolnej.

 67.000,00 zł

Przeznaczenie do sprzedaży w przetargu ustnym ograniczonym oraz przypadkach przysługującego prawa pierwokupu stosowane do postanowień w/w ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Nabywcami nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży wg niniejszego wykazu mogą być tylko  podmioty (osoby), o których mowa w art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803, z 2016 r. poz. 585, 1159.)

2

KW PO1G/00040185/7

dz. nr 218

0,7200 ha

Nieruchomość położona w miejscowości Karniszewo. Teren częściowo zagospodarowany. Nieruchomość  stanowi grunt działki budowlanej oraz część terenów gospodarki rolnej.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z ustaleniami Studium działka określona jest jako RP- Tereny Gospodarki Rolnej oraz M – Tereny Mieszanej Zabudowy Wiejskiej.

128.000,00 zł

Przeznaczenie do sprzedaży w przetargu ustnym ograniczonym oraz przypadkach przysługującego prawa pierwokupu stosowane do postanowień w/w ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Nabywcami nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży wg niniejszego wykazu mogą być tylko  podmioty (osoby), o których mowa w art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803, z 2016 r. poz. 585, 1159.)

 

 

 

 

Załączniki

zarz 41 2016 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Adamska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Adamska
Data wprowadzenia:2016-10-21 14:10:22
Opublikował:Agnieszka Adamska
Data publikacji:2016-10-21 14:23:27
Ostatnia zmiana:2016-10-21 14:36:35
Ilość wyświetleń:368
Urzad Gminy Mieleszyn
23, 62 -212 Mieleszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij