INFORMACJA

 

 

    Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 1 w Mieleszynie informuje, że w dniu 6 września 2015 r. Komisja zbiera się w lokalu wyborczym o godzinie 500.

Głosowanie przeprowadza się w godzinach  od 600 do 2200.                                                  

 

                                                                                                                                                      

               Przewodniczący

Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1

                w Mieleszynie       

 

                                                                         /-/ Agata Kujawska

 

 

INFORMACJA

 

 

    Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 2 w Mielnie informuje, że w dniu 6 września 2015 r. Komisja zbiera się w lokalu wyborczym o godzinie 500.

Głosowanie przeprowadza się w godzinach od 600 do 2200.                                                  

 

                                                                                                                                                       

               Przewodniczący

 Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 2

                   w Mielnie              

 

                                                                 /-/ Tamara Gruszczyńska  

 

 

INFORMACJA

 

 

    Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 3 w Łopiennie informuje, że w dniu 6 września 2015 r. Komisja zbiera się w lokalu wyborczym o godzinie 500.

Głosowanie przeprowadza się w godzinach od 600 do 2200.                                                  

 

                                                                                                                                                      

               Przewodniczący

 Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 3

                   w Łopiennie

 

                                                                                                             /-/ Elżbieta Wawrzyk    

 

 

INFORMACJA

 

 

    Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 4 w Karniszewie informuje, że w dniu 6 września 2015 r. Komisja zbiera się w lokalu wyborczym o godzinie 500.

Głosowanie przeprowadza się w godzinach  od 600 do 2200.                                               

                                                                                                                                                       

               Przewodniczący

 Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 4

                w Karniszewie

 

                                                                                  /-/ Paweł Tubacki