ZARZĄDZENIE NR 34/2015

WÓJTA GMINY MIELESZYN

 

z dnia 13 sierpnia 2015 r.

 

 

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego,

zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

 

                

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. „a” ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) zarządzam, co następuje:  

 

 § 1. Powołuje się 4 (cztery) obwodowe komisje do spraw referendum na terenie gminy Mieleszyn w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. w następujących składach osobowych:

 

Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 1 w Mieleszynie

siedziba: Świetlica Wiejska, Mieleszyn 24a, 62-212 Mieleszyn

 

Lp.

Imię(imiona) i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Nazwa podmiotu zgłaszającego

1.

Kornelia Mataczyńska

 

Łopienno

 

Fundacja „Szansa dla Gmin”

2.

Helena Danuta Bereźnicka

 

Mieleszyn

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan

3.

Dominika Żok

 

Mieleszyn

Polskie Stronnictwo Ludowe

4.

Łukasz Kasperski

Mieleszyn

Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Patriotyczna „RAZEM”

5.

Agata Kujawska

 

Mieleszyn

Prawo i Sprawiedliwość

6.

Wanda Barbara Kozłowska                                               

 

Mieleszyn

Sojusz Lewicy Demokratycznej

7.

Marta Kucharska

Łopienno

Platforma Obywatelska

Rzeczypospolitej Polskiej

8.

Maciej Liberski

 

Łopienno

Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona

9.

Renata Maria Kobrzyńska

 

Mieleszyn

Wójt Gminy Mieleszyn

 

Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 2 w Mielnie

siedziba: Świetlica Wiejska, Mielno 33, 62-212 Mieleszyn

 

Lp.

Imię(imiona) i nazwisko

 

Miejsce zamieszkania

Nazwa podmiotu zgłaszającego

1.

Alicja Wójcik

Mielno

Platforma Obywatelska

Rzeczypospolitej Polskiej

2.

Patrycja Anna Cieślewicz

Kowalewo

 

Sojusz Lewicy Demokratycznej

3.

Ewa Tomaszewska

Mielno

 

Polskie Stronnictwo Ludowe

4.

Ewelina Kinga Mazur

 

Mieleszyn

 

Fundacja „Szansa dla Gmin”

5.

Tamara Gruszczyńska

Mieleszyn

Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Patriotyczna „RAZEM”

6.

Ewa Anna Sobkowiak

 

Łopienno

Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona 

7.

Anna Eichstaedt-Grunwald

Mielno

 

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

8.

Dawid Budzyński

Mielno

Stowarzyszenie na Rzecz Zmiany Systemu Wyborczego – Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

9.

Krzysztof Mirosław Szulc 

 

Łopienno

Wójt Gminy Mieleszyn

 

 

Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 3 w Łopiennie

siedziba: Szkoła Podstawowa, Łopienno 117, 62-213 Łopienno

 

Lp.

Imię(imiona) i nazwisko

 

Miejsce zamieszkania

Nazwa podmiotu  zgłaszającego

 

1.

Marzena Danuta Kiełczewska

Łopienno

Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Patriotyczna „RAZEM”

 

2.

Elżbieta Wawrzyk

 

Łopienno

Platforma Obywatelska

Rzeczypospolitej Polskiej

 

3.

Magdalena Berenda

Łopienno

Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona 

 

4.

Olga Hajkowska

Łopienno

 

Fundacja „Szansa dla Gmin”

 

5.

Aleksandra Wasela

Łopienno

 

Sojusz Lewicy Demokratycznej

 

6.

Janusz Liberski

Łopienno

 

Polskie Stronnictwo Ludowe

 

7.

Monika Anna Szulc           

Łopienno

 

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan

 

8.

Grażyna Teresa Karwańska

Łopienno

Stowarzyszenie na Rzecz Zmiany Systemu Wyborczego – Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

 

9.

Wioleta Maria Mataczyńska 

 

Łopienno

Wójt Gminy Mieleszyn

 

 

Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 4 w Karniszewie

siedziba: Szkoła Podstawowa, Karniszewo 11a, 62-212 Mieleszyn

 

Lp.

Imię(imiona) i nazwisko

 

Miejsce zamieszkania

Nazwa podmiotu zgłaszającego

1.

Lidia Mościcka

Łopienno

Platforma Obywatelska

Rzeczypospolitej Polskiej

2.

Paweł Tubacki

 

Karniszewo

Polskie Stronnictwo Ludowe

3.

Michalina Kasperska

Mieleszyn

Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Patriotyczna „RAZEM”

4.

Natalia Różewska

 

Sokolniki

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan

5.

Piotr Mościcki

Łopienno

Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona 

6.

Aleksandra Barańska

 

Mieleszyn

 

Fundacja „Szansa dla Gmin”

7.

Stanisława Mazur

 

Mieleszyn

Prawo i Sprawiedliwość

8.

Dorota Maria Ogórkiewicz

 

Mieleszyn

Sojusz Lewicy Demokratycznej

9.

Karol Łapiński 

 

Mieleszyn

Wójt Gminy Mieleszyn

           

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  w Mieleszynie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.