Informacje dotyczące wyborów do SEJMU RP i SENATU RP 
 
w 2011 roku
 
znajdują się na stronie www
 
 
  • Komunikat Wójta Gminy

        - Komunikat w sprawie spisu wyborców

  • Przepisy prawne

- obwieszczenie Wójta gminy Mieleszyn w sprawie podziału gminy Mieleszyn na okręgi wyborcze i obwody do głosowania - w załaczeniu

zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy  Mieleszyn miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych  - w załączeniu

- komunikat Państwowej Komisji Wyborczej o granicach okręgów wyborczych (wyciąg - dotyczący gminy Mieleszyn) - w załączeniu

- zarządzenie Wójta w w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypolspolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. - w załączeniu

- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

  • Komisje wyborcze:

    - zarządzenie Wójta Gminy w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

- zasady powoływania komisji obwodowych,

- wzór zgłoszenia kandydatów do komisji obwodowej,